Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Mirosława Wojtasiak czyta na sesji w auli ratusza apel Rady Rodziców uczniów SP w Januszkowie do radnych Żnina, a za nią siedzi zatroskana Renata Chrośniak fot. Karol Gapiński

Członkinie Rady Rodziców SP w Januszkowie odczytały apel do radnych Żnina na sesji Rady Miejskiej. Podobny wpłynął też od rodziców uczniów szkoły w Cerekwicy. Społeczność rodziców apeluje do rajców, by nie pozwolili burmistrzowi wdrażać koncepcji reformy oświaty, która polega tylko na likwidowaniu szkół lub zamienianiu ich w filię.

Kilka tygodni temu informowaliśmy o wnioskach, które w ostatnich miesiącach poczynił powołany przez burmistrza Roberta Luchowskiego zespół ds. reformy systemu oświaty gminnej. Przypomnijmy, że wypracowano dwa warianty, w które można pójść planując przyszłość żnińskiej oświaty. Pierwszy z nich zakłada, że struktura sieci szkół pozostaje bez zmian. Wówczas wskazane jest dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Januszkowie do funkcjonowania szkoły z klasami I-VIII wraz z oddziałem "0". Należy wybudować salę gimnastyczną wraz z dwoma salami lekcyjnymi. Koszt rozbudowy około 1.300.000 zł. Druga sprawa to przeprowadzenie remontu budynku filii w Cerekwicy Szkoły Podstawowej w Słębowie. Tam należałoby zakonserwować drewnianą konstrukcję dachu, oczyścić pokrycie dachowe z zieleni, uszczelnić pokrycie dachowe w miejscu przecieku (najprawdopodobniej wymiana całego dachu), osuszyć i zaizolować fundamenty, zamaskować spękania schodów zewnętrznych, zakonserwować drewniany schody wewnętrzne, uzupełnić ubytki tynku elewacji, zakonserwować drewnianą stolarkę drzwiową, wymienić uszkodzone odcinki rur spustowych i zamaskować spękania komina murowanego. Koszt takiego remontu to około 275.000 zł. Równocześnie od roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Słębowie powstaje klasa VII, natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Januszkowie kończący klasę VI w roku szkolnym 2019/2020 kontynuują naukę w Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie. W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Januszkowie po raz pierwszy uczniowie kontynuują naukę w klasie VII, w Szkole Podstawowej w Słębowie w klasie VIII.
Potrzebna będzie rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie o cztery sale dydaktyczne oraz gabinety specjalistyczne (logopedy, do pracy z dziećmi autystycznymi, sala poznawania świata). Potrzeba rozbudowy wynika ze zwiększonej liczby urodzeń w ostatnich latach oraz obowiązku przyjęcia do przedszkola dzieci od 3. roku życia, jak również przejęcia w pełni prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Koszt to około 5.000.000 zł.
W wariancie drugim w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 5 realizować będą obowiązek szkolny uczniowie jednej klasy VII Szkoły Podstawowej w Januszkowie. Jednocześnie zostałaby przeprowadzona zmiana organizacyjna Szkoły Podstawowej w Słębowie poprzez likwidację filii w Cerekwicy. Pierwszy raz w najnowszej historii szkoły w Słębowie powstałby oddział klasy VII.
W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 5 realizowaliby obowiązek szkolny uczniowie jednej klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Januszkowie. W Słębowie powstałaby klasa VIII.
W roku szkolnym 2022/2023 nastąpiłoby przekształcenie Szkoły Podstawowej w Januszkowie w filię Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie z oddziałami klas I-III oraz zerówką. Doszłoby wówczas do zmiany obwodów szkół i ustanowiona zostałaby nowa sieć wszystkich placówek. Wówczas placówka w Słębowie stanie się ośmioklasową szkołą bez filii w Cerekwicy, szkoła w Januszkowie zostanie przekształcona w filię Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie z oddziałami I-III i "0".
Wdrożenie jednego z wariantów nie spowoduje, że gmina rozwiąże problem z wychowaniem przedszkolnym. Nadal będzie potrzeba 5.000.000 zł (według oczywiście ogólnych szacunków wypracowanych przez zespół) na rozbudowę przedszkola przy ul. Browarowej.
Koncepcje te nie spotkały się z aplauzem rodziców uczniów szkoły w Januszkowie. Napisali oni w tej sprawie apel do radnych Żnina. Chcą, aby zmienili oni koncepcję zakładającą okrojenie ich szkoły do klas 0-3 i pozostawili na następny rok szkolny siódmą klasę. Proszą też o zaprzestanie reformowania oświaty w gminie wyłącznie poprzez zamykanie czy przekształcanie szkół w filię.
(...) W naszym odczuciu Koncepcja zmian w gminnym systemie edukacji na lata 2020-2025 jest nie do zaakceptowania. Zawarte w niej zaplanowane oszczędności są wg nas absurdalne. Nie ma pieniędzy na sfinansowanie rozbudowy naszej szkoły w kwocie około 1 mln 300 tys., a jest albo znajdzie się 5 mln na rozbudowę SP nr 5 w Żninie. A do tego dochodzi jeszcze utrzymanie całej szkoły filialnej dla dwóch klas, a po kolejnym roku dla jednej. Czy Państwa zdaniem to są te oszczędności? (..) - napisała m.in. Rada Rodziców SP w Januszkowie w apelu do radnych. Na piątkowej sesji Rady Miejskiej w Żninie pojawiły się Mirosława Wojtasiak i Renata Chrośniak, reprezentujące rodziców uczniów szkoły w Januszkowie.  Pierwsza z wymienionych odczytała apel radnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie Grzegorz Koziełek powiedział nam, iż nie jest kompetencją radnych zmienianie struktury organizacyjnej systemu oświaty w gminie, ale pismo, zresztą nie tylko z Januszkowa, bo i od obrońców szkoły w Cerekwicy do radnych wpłynęło. Rodzice uczniów filialnej szkoły w Cerekwicy podobnie apelują, by nie zmieniać nic w systemie organizacji oświaty w gminie, nie likwidować, tylko inwestować w szkoły.
- Zajmie się tym komisja oświaty w Radzie Miejskiej, poza tym pozostali radni też to otrzymali na swoje tablety. Pozostaje teraz tylko rozmawiać z burmistrzem, ale decyzje są w kompetencjach Centrum Usług Wspólnych i Zarządzania Oświatą, a nad nim wyżej - burmistrza. Temat jest bardzo trudny, wiele szkół samorządy chcą likwidować lub zamieniać w filie. Mnie jest  trudno o tym nawet mówić bez emocji z racji tego, że jestem nauczycielem - powiedział Grzegorz Koziełek.
W ostatni wtorek reprezentacja rodziców uczniów szkoły w Januszkowie po raz trzeci w przeciągu roku była u Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Marek Gralik przyjął gości z Januszkowa, porozmawiał z nimi, wziął od nich komplet kopii korespondencji z burmistrzem i najnowszy apel do Rady Miejskiej w Żninie złożony przez Radę Rodziców. - Zapowiedział, że jeszcze raz przeanalizuje naszą sprawę. Nie wiemy, czy to coś pomoże, ale nie będziemy przyglądali się bezczynnie - powiedziała nam Mirosława Wojtasiak.

Karol Gapiński, 4 III 2020

Banner 336x280 image
Banner 336x280 image